zko.hostivar@seznam.cz

nebo na telefonních číslech:

JUDr. Věra Kopencová – předsedkyně 
604 888 575
vera.kopencova@email.cz

Inka Tomanová 
723 427 867
tomanova@lktbohemia.cz